Termeni si conditii

Regulament de utilizare al acestui website

1. Statutul Regulamentului de utilizare al site-ului

* 1.1. Prezentul Regulament de utilizare al site-ului (anterior si in continuare – Regulament) este conceput de catre Administratia site-ului si stabileste conditiile de utilizare si dezvoltare ale site-ului, precum si drepturile si obligatiile Utilizatorului si Administratiei. Regulile se aplica si in legatura cu interesele si drepturile persoanelor terte, drepturi si interese care pot, in consecinta, fi afectate de catre actiunile Utilizatorului.
* 1.2. Prezentul Regulament constituie acord legal obligatoriu intre Utilizator si Adminstratia Site-ului, obiectul caruia este format din serviciile prestate de catre Administratie Utilizatorului (in continuare – Servicii). In afara de reglementarile prezentului Regulament, acordului dintre Utilizator si Administratia Site-ului i se aplica si alte documente speciale care reglementeaza prestarea de anumite servicii ale Site-ului si continute in sectiunile corespunzatoare ale Site-ului.
* 1.3. Utilizatorul este obligat sa ia la cunostinta continutul prezentului Regulament anterior folosirii serviciilor Site-ului. Folosirea de catre Utilizator a serviciilor site-ului, constituie accept deplin si neconditionat al Regulamentului.
* 1.4. Prezentul Regulament poate fi modificat si/sau completat de catre Administratia Site-ului in mod unilateral, fara notificare prealabila. Administratia Site-ului recomanda Utilizatorului sa verifice regulat conditiile prezentului Regulament pentru a fi la current cu modificarile si/sau completarile aduse. Folosirea in continuare a serviciilor Site-ului ulterior modificarilor si/sau completarilor aduse prezentului Regulament constituie adoptarea si acceptul Utilizatorului a modificarilor si/sau completarilor.

2. Statutul Site-ului

* 2.1. Site-ul reprezinta o colectie de informatii si programe de calculator cuprinse in sistemul informational, oferind acces la astfel de informatii de pe adresa de Internet
* 2.2. Toate drepturile asupra Site-ului si de folosinta a adresei de retea (domeniu) apartin Administratiei Site-ului. Administratia Site-ului va asigura accesul persoanelor interesate in conformitate cu Regulamentul si legislatia in vigoare.
* 2.3. Prezentul Regulament stabileste conditiile in conformitate cu care dreptul de a utiliza informatia si rezultatele activitatii intelectuale (inclusiv, dar nu se limiteaza, la opere literare, muzicale, audiovizuale si fonograme, design grafic, opera fotografice si programe de calculator) in fiecare sectiune a site-ului , pot apartine Utilizatorilor Site-ului si altor persoane terte, create si/sau postate in mod independent pe site, fara participarea directa a Administratiei Site-ului.
* 2.4. Site-ul nu garanteaza fiabilitatea rezultatelor. Serviiciile Site-ului se bazeaza pe informatii puse la dispozitie in mod public si gratuit.
* 2.5. Toate serviciile furnizate in prezent, precum si orice dezvoltare ulterioara a serviciilor sau adaugarea de noi servicii fac parte din obiectul prezentului Acord. Rezultatele testelor au caracter personal necomercial si sunt destinate exclusiv Utilizatorului. Adminsitratia Site-ului isi rezerva dreptul sa modifice in orice moment continutul Site-ului, lista serviciilor, sa modifice sau sa completeze scripturile folosite, software-ul si alte elemente utilizate sau depozitate pe Site, precum si orice aplicatii ale serverului, cu sau fara notificare prealabila.

3. Statutul Utilizatorului.

* 3.1. Utilizatorii Site-ului sunt persoane fizice, care vizualizeaza Site-ul prin intermediul browser-ului web sau a altor programe speciale in conformitate cu regulile stabilite de prezentul Regulament, au varsta legala si capacitate juridica, in conformitate cu legislatia in vigoare care permite acceptarea prezentului Regulament (anterior si in continuare – Utilizator).
* 3.2. Prin vizualizarea si folosirea serviciilor Site-ului, Utilizatorul este de acord cu prezentul Regulament si isi asuma drepturile si obligatiile specificate prin Regulament in legatura cu utilizarea si functionalitatea Site-ului. Utilizatorul primeste drepturi depline de folosire a serviciilor Site-ului cu conditia trimiterii unui mesaj de tip SMS continand un anumit text specificat la numarul scurt indicat. Pentru trimiterea SMS-ului, Utilizatorului ii pot fi retinute taxe suplimentare.

4. Obligatiile utilizatorului

* 4.1. Cand utilizeaza serviciile Site-ului Utilizatorul este obligat:
Sa respecte prevederile prezentului Regulament si ale altor documente ale Administratiei Site-ului.
Sa informeze Administratia Site-ului cu privire la orice acces neautorizat la serviciile Site-ului.
Sa nu permita accesul altor Utilizatori la rezultatele utilizarii serviciilor Site-ului.
Sa nu distribuie pe site sau prin intermediul site-ului informatii si/sau obiecte (inclusiv link-uri) care violeaza drepturile si interesele altor persoane.
Anterior distribuirii informatiei si/sau obiectelor (inclusiv, dar nu limitat, imagini ale altor persoane, texte apartinand altor autori, inregistrari audio si/sau video) sa verifice legalitatea distribuirii lor.
Sa pastreze secret si sa nu ofere spre folosinta altor Utilizatori si/sau persoanelor terte date personale, care i-au devenit cunoscute in urma comunicarii avute cu alti Utilizatori sau in urma folosirii in alt mod a serviciilor Site-ului (inclusiv adresa domiciliului, numar de telefon, adresa electronica, date de identitate, informatii bancare) si informatii despre viata personala a altor Utilizatori fara a avea acordul prealabil al persoanelor in cauza.
* 4.2. In cazul in care apar indoieli cu privire asupra legalitatatii unor sau altor actiuni, inclusiv cu privire asupra plasarii informatiei sau utilizarii serviciilor Site-ului, Administratia Site-ului recomanda Utilizatorului sa se abtina de la punerea in aplicare a serviciilor.
* 4.3. Utilizatorului ii este interzis ca prin utilizarea serviciilor Site-ului:
4.3.1. Sa incarce, sa stocheze, sa publice, sa distribuie si sa ofere accesul sau sa utilizeze in orice mod informatii care:
+ Contin amenintari, insulte, este defaimatoare, aduce atingere demnitatii sau notorietatii sau inalca viata privata a altor persoane;
+ Incalca drepturile minorilor;
+ Sunt vulgare sau obscene, contin limbaj obscene, contin imagini pornografice si texte sau scene de natura sexuala care implica minori;
+ Contin scene de violenta sau tratament inuman asupra animalelor;
+ Contin descrieri ale mijloacelor sau metodelor de sinucidere sau incitarea la comiterea sinuciderii;
+ Promoveaza si/sau instiga la ura si discriminare bazate pe rasa, religie, etnie, promoveaza fascismul sai ideologia superioritatii rasiale;
+ Contine material extremiste;
+ Promoveaza activitatea infractionala sau contine sfaturi, instructii sau directionari pentru savarsirea de infractiuni,
+ Contin informatii private, inclusiv, dar nu se limiteaza la informatii de stat, secrete comerciale, informatii cu caracter personal;
+ Contine publicitate sau promoveaza consumul de droguri, inclusiv “droguri digitale” (fisiere audio, care au un impact asupra creierului uman prin sincronizarea undelor cu sunetul), informatii despre distribuirea drogurilor, retete de fabricare ale drogurilor si sfaturi privind consumul acestora;
+ Informatii cu caracter fraudulos;
+ Informatii care incalca drepturile si interesele persoanelor fizice si juridice sau legislatia in vigoare.
o 4.3.2. Ilegal, sa incarce, sa pastreze, sa publice, sa distribuie si sa ofere access au prin alte metode sa utilizeze proprietatea intelectuala a altor Utilizatori sau persoane terte;
o 4.3.3. Sa se foloseasca de softuri pentru perturbarea functionarii normale a Site-ului si serviciilor Site-ului;
o 4.3.4. Sa incarce, sa pastreze, sa publice, sa distribui, sa ofere acces au prin alte metode sa foloseasca virusi, troieni sau alte softuri daunatoare;
o 4.3.5. Sa foloseasca fara permisunea speciala a Administratiei Site-ului scripturi automate pentru a colecta informatii de pe Site si/sau interactiunea cu Site-ul si serviciile sale;
o 4.3.6. Sa colecteze si sa prelucreze datele cu caracter personal ale altor Utilizatori;
o 4.3.7. Sa incerce sa acceseze serviciile Site-ului altfel decat prin intermediul interfetei furnizate de catre Administratia Site-ului, cu exceptia cazului cand astfel de actiuni au fost autorizate direct in conformitate cu acordul separat al Administratiei Site-ului;
o 4.3.8. Sa reproduca, sa copieze, sa vanda, sa realizeze actiuni comerciale si sa revanda serviciile Site-ului cu oaresce scopuri, cu exceptia cazului cand astfel de actiuni au fost autorizate direct in conformitate cu acordul separat al Administratiei Site-ului;
o 4.3.9. Sa distribuie orice informatie care, potrivit opiniei Administratiei, nu este dezirabila, nu corespunde cu obiectivele crearii Site-ului, incalca interesele Utilizatorilor sau, din alte motive, nu este dezirabila pentru distribuirea acesteia prin intermediul Site-ului.
* 4.4. Utilizatorul poarta raspundere pentru informatia pe care o distribuie pe Site, o comunica altor Utilizatori, si, de asemenea, pentru orice interactiune cu alti Utilizatori, care se realizeaza pe cont propriu.
* 4.4. In cazul neacceptarii prevederilor prezentului Regulament, Utilizatorul este obligat sa innceteze a folosi serviciile Site-ului, notificand Administratia in modul prevazut PRIN INTERMEDIUL FORMULARULUI DE CONTACT.

5. Drepturile de proprietate intelectuala.

* 5.1. Drepturi exclusive asupra Continutului de pe Site.
o 5.1.1. Toate elementele postate pe Site, inclusiv elemente de design, text, grafice, ilustratii, video, scripturi, programe, muzica, sunte si alte elemente (toate aceste elemente formand Continutul), sunt supuse dreptului exclusiv al Administratiei, toate drepturile asupra Continutului fiind protejate.
o 5.1.2. Cu exceptia cazurilor prevazute de prezentul Regulament, precum si de legislatie, niciun element al Continutului nu poate fi copiat (reprodus), prelucrat, distribuit, afisat, publicat, descarcat, transferat, vandut sau folosit in orice alt mod, in tot sau in parte, fara acordul prealabil al titularului dreptului de proprietate, cu exceptia cazului cand titularul dreptului si-a exprimat in mod explicit consimtamantul de folosinta libera a Continutlui de catre orice persoana.
o 5.1.3. Utilizatorul, plasand pe Site Continutul care ii apartine in mod legal, ofera altor Utilizatori dreptul neexclusiv de utilizare prin vizualizare, redare (inclusiv copiere), prelucrare (inclusiv pentru imprimarea copiilor), precum si alte drepturi cu scop necomercial, de uz personal, cu exceptia cazurilor, cand o astfel de utilizare dauneaza sau poate dauna intereselor protejate de legislatie ale tirularului dreptului de proprietate.
o 5.1.4. Folosirea Continutului de catre Utilizatori, accesul caruia a fost obtinut exclusiv pentru uzul personal, necomercial, este permisa cu conditia mentinerii semnelor de autor (drepturi de autor), mentinerea intacta a numelui autorului, mentinerea intacta a Continutului.
o 5.1.5. In afara Continutului propriu-zis, Utilizatorul nu are dreptul sa incarce sau sa comunice prin orice alte metode (sa publice pe Site) Continutul altor site-uri, baze de date si alte rezultate ale unei activitati intelectuale fara a avea consimtamantul clar al titularului dreptului de proprietate.
o 5.1.6. Orice utilizare a Site-ului sau a Continutului, in afara de cele permise de catre prezentul Regulament sau cele expres autorizate de catre titularul unui drept de proprietate unei astfel de utilizari, fara acordul scris prealabil este strict interzisa.
o 5.1.7. Cu exceptia cazurilor expres prevazute de prezentul regulament, niciuna dintre prevederile sale nu pot fi considerate sau interpretate drept un transfer de drepturi exclusive asupra Continutului.
* 5.2.Raspunderea juridica in cazul incalcarii drepturilor exclusive.
o 5.2.1. Utilizatorul este personal responsabil pentru orice continut sau informatie pe care o incarca sau o comunica prin orice alte medote (o publica) pe Site sau prin intermediul Site-ului. Utilizatorul nu are dreptul sa incarce, sa transmita sau sa publice Continutul pe Site, daca nu are dreptul pentru o astfel de actiune, obtinut sau transmis catre el conform cu legislatia in vigoare.
o 5.2.2. Administratia Site-ului poate, dar nu este obligata, sa navigheze pe Site pentru a detecta materiale cu continut interzis si poate sterge sau muta (fara notificare) orice continut sau utilizatori la discretia sa, pentru orice motiv sau fara motiv, inclusiv fara limitare de stergere sau distrugere a continutului, care, in opinia Administratiei, incalca prevederile prezentului Regulament, legislatia in vigoare si/sau incalca drepturi, producand pagube sau ameninta siguranta altor Utilizatori sau persoane terte.
o 5.2.3. Plasand Continutul pe Site, Utilizatorul da dreptul Administratiei sa faca copie a acestui Continut, cu scopul de a simplifica si de a facilita editarea si stocarea Continutului Utilizatorului pe Site.
o 5.2.4.Plasand Continutul pe Site, Utilizatorul transmite gratuit Administratiei dreptul NEEXCLUSIV de utilizare al Continutului prin copiere, interpretare publica, reproducere, prelucrare, traducere si distribuire conform obiectivelor Site-ului, inclusiv pentru popularizare. In aceste scopuri, Administratia poate face lucrari derivate sau sa adauge Continutul plasat de catre Utilizator in calitate de component in colectii relevante sau sa efectueze alte actiuni care servesc la realizarea acestor obiective.
o 5.2.5. In cazul in care Utilizatorul indeparteaza Continutul plasat pe Site, drepturile mentionate la punctele 5.2.3. - 5.2.4. vor fi automat revocate, dar Administratia are dreptul sa pastreze copii ale Continutului pe perioada nedeterminata.
* 5.3. Site-uri si Continutul persoanelor terte.
o 5.3.1. Site-ul contine (sau poate contine) linkuri catre alte site-uri de pe Internet (site-uri terte), precum si articole, fotografii, ilustratii, imagini grafice, muzica, sunete, video, informatii, aplicatii, programe si alte Continuturi, aflate in proprietatea sau provenind de la o parte terta care sunt rezultatul unei activitati intelectuale si protejate conform legislatiei in vigoare.
o 5.3.2. Site-urile terte si Continutul lor nu sunt verificate de catre Adminsitratie pentru conformitate cu unele sau alte cerinte (precizie, exhaustivitate, integritate etc). Administratia nu poarta raspundere pentru informatiile postate pe alte site-uri accesabile de catre Utilizator prin intermediul link-urilor de pe sau prin intermediul Continutului plasat de o persoana terta, inclusiv, printer altele, orice opinii sau declaratii exprimate pe site-urile terte sau Continutul persoanelor terte.
o 5.3.3. Link-urile sau instructiunile de descarcare a fisierelor si/sau instalare a programelor persoanelor terte de pe Site, nu reprezinta o aprobare sau sutinere automata din partea Administratiei Site-ului.
o 5.3.4. Trimiterea catre orice site, produs, serviciu, informatii cu caracter commercial sau necomercial distribuite pe Site, nu reprezinta o aprobare sau o recomandare a acestor produse(servicii) din partea Administratiei Site-ului.
o 5.3.5. Daca Utilizatorul a decis sa paraseasca Site-ul si sa navigheze pe alte site-uri terte sau sa foloseasca, sau sa instaleze programe apartinand persoanelor terte, acesta isi asuma riscul si din momentul parasirii Site-ului, prevederile prezentului Regulament inceteaza a se mai aplica asupra Utilizatorului. In actiunile ulterioare, Utilizatorul va fi ghidat de catre politica si normele, inclusiv practicele de afaceri, aplicabile Continutului pe care urmeaza sa il foloseasca.

6. Utilizarea si raspunderea in cazul utilizarii

* 6.1. Utilizatorii sunt responsabili pentru propriile actiuni in legatura cu crearea si plasarea de informatii pe pagina personala de pe Site, de asemenea, in legatura cu informatia plasata pe paginile personale ale altor Utilizatori si in alte sectiuni ale Site-ului, in conformitate cu legislatia in vigoare.
* 6.2. In sistemul informatizat al Site-ului si software-ul sau exista solutii tehnice de punere in aplicare automata a cenzurii si controlului actiunilor si relatiilor informationale ale Utilizatorului in legatura cu folosirea Site-ului.
* 6.3. Administratia isi rezerva dreptul de a modifica, in orice moment, design-ul Site-ului, continutul, lista serviciilor, sa modifice si sa adauge scripturi, softuri si alte elemente, utilizate sau depozitate pe Site, orice aplicatii ale server-ului, in orice moment cu sau fara notificare prealabila.
* 6.4. Administratia Site-ului ia masuri in legatura cu apararea drepturilor si intereselor persoanelor si conformitatea cu legislatia in vigoare, numai in cazul in care persoana interesata se adreseaza in acest scop catre Administratia Site-ului in modul prevazut.
* 6.5. Administratia Site-ului nu poarta raspundere pentru incalcarea de catre Utilizatori a prevederilor prezentului Regulament si isi rezerva dreptul, la propria discretie, precum si in cazul in care este informata de catre alti Utilizatori sau persoane terte despre incalcarea prevederilor prezentului regulament de catre Utilizator, sa modifice, sa modereze sau sa inlature informatia publicata de catre Utilizator, daca aceasta incalca prevederile prezentului Regulament (inclusiv mesaje private), sa suspende, sa limiteze sau sa inceteze accesul Utilizatorului catre toate sau unele sectiuni sau servicii ale Site-ului, in orice moment, cu sau fara motivare, cu sau fara notificare prealabila, fara a fi responsabila pentru daunele care ar putea fi produse Utilizatorului. Administratia Site-ului isi rezerva dreptul de a inlatura si.sau suspenda pagina personala a Utilizatorului, sa limiteze sau sa inceteze accesul Utilizatorului catre serviciile Site-ului, daca Administratia constata ca Utilizatorul reprezinta o ameninatre pentru Site si/sau pentru Utilizatorii sai. Administratia Site-ului nu este responsabila pentru punerea in aplicare, conform prevederilor prezentului Regulament, a blocarii temporare sau a eliminarii informatiei, sau eliminarea paginii personale (incetarea inregistrarii) Utilizatorului.
* 6.6. Administratia Site-ului asigura functionalitatea si performanta Site-ului si se obliga sa restabileasca cu promptitudine functionalitatea Site-ului in cazul unor defectiuni tehnice sau intreruperi. Administratia Site-ului nu este responsabila pentru intreruperile temporare care ar cauza unele pierderi de informatii. Administratia nu este responsabila pentru daunele produse computerului, dispozitivelor mobile si altor componente hardware sau software, cauzate sau in legatura cu descarcarea materialelor de pe Site sau de pe alte linkuri postate pe Site.
* 6.7. Administratia Site-ului are dreptul de a dispune de informatiile statistice legate de functionarea Site-ului, precum si de informatiile Utilizatorilor pentru asi asigura afisarea informatiilor publicitare catre diversi Utilizatori ai Site-ului.
* 6.8. Administratia Site-ului are dreptul de a trimite Utilizatorului informatii in legatura cu dezvoltarea Site-ului si a serviciilor, precum si sa faca publicitate serviciilor propuse.
* 6.9. Administratia Site-ului ofera Utilizatorilor acces la rezultatele testului (serviciu al Site-ului) pe baza de plata. Pentru a primi accesul catre serviciile Site-ului, Utilizatorul trebuie sa trimita un SMS la numarul indicat pe Site (prin trimiterea SMS-ului, Utilizatorul este de acord, automat, cu prevederile prezentului Regulament) si sa introduca codul de acces primit in campul corespunzator. Imediat se acorda accesul pentru descarcarea fisierelor-bonus de pe Site! Pentru a avea acces la serviciul final, trebuie trimise pana la 3 SMS-uri, in functie de serviciul ales. Serviciul poate fi accesat o singura data, din momentul primirii codului de acces.
* 6.10. Limitele raspunderii Administratiei Site-ului:
o SITE-UL SI SERVICIILE SALE, INCLUSIV TOATE SCRIPTURILE, APLICATIILE, CONTINUTUL SI FORMATUL SITE-ULUI SUNT FURNIZATE “CA ATARE”. ADMINISTRATIA NU PREZINTA GARANTII CA SITE-UL SAU SERVICIILE SALE CORESPUND SAU NU SCOPULUI UTILIZARII. ADMINISTRATIA NU POATE GARANTA SI NU PROMITE UN REZULTAT SPECIFIC IN URMA UTILIZARII SITE-ULUI SI/SAU SERVICIILOR SALE.
o PENTRU A EVITA NEINTELEGERILE, UTILIZATORULUI II ESTE INDICAT SA FIE PRECAUT IN MOMENTUL DESCARCARII, DE PE SITE SAU DE PE LINKURI PLASATE PE SITE SI UTILIZARII FISIERELOR, INCLUSIV PROGRAME. ADMINISTRATIA SITE-ULUI RECOMANDA A FI FOLOSITE NUMAI PROGRAME LICENTIATE, INCLUSIV CELE DE ANTIVIRUS.
o UTILIZAND SITE-UL, UTILIZATORUL ESTE DE ACORD CA DESCARCAREA DE PE SITE SAU CU AJUTORUL SITE-ULUI A DIVERSELOR MATERIALE SE PRODUCE PE RISCUL PROPRIU SI ISI ASUMA RASPUNDEREA PENTRU POSIBILELE CONSECINTE CAUZATE DE UTILIZAREA MATERIALELOR FURNIZATE, INCLUSIV PENTRU DAUNELE CARE POT FI PROVOCATE COMPUTERULUI SAU PERSOANELOR TERTE, PENTRU PIERDERILE DE DATE SAU INFORMATII SI ALTE DAUNE.
o IN NICI UN CAZ, ADMINISTRATIA SITE-ULUI SAU REPREZENTANTII SAI NU POARTA RASPUNDERE FATA DE UTILIZATORI SAU PERSOANE TERTE PENTRU ORICE DAUNE INDIRECTE SAU INCIDENTALE, INCLUSIV PENTRU PIERDERI DE PROFIT SAU PIERDERI DE DATE, PREJUDICIILE DE ONOARE, DEMNITATE SAU REPUTATIE DE AFACERI, CAUZATE DE UTILIZAREA SITE-ULUI, CONTINUTUL SITE-ULUI SAU MATERIALELOR, LA CARE UTILIZATORUL SAU O PERSOANA TERTA A PRIMIT ACCES PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI, CHIAR DACA ADMINISTRATIA SITE-ULUI A AVERTIZAT DESPRE POSIBILITATEA PRODUCERII UNEI DAUNE SAU PIERDERI.

7. Dispozitii finale

* 1. Prezentul regulament constituie acord intre Utilizator si Administratia Site-ului in legatura cu utilizarea Site-ului si serviciilor sale si prevaleaza toate acordurile anterioare intre Utilizator si Administratie.
* 2. Prezentul Regulament sunt guvernate si interpretate conform legislatiei in vigoare. Orice alte aspecte care nu sunt reglementate de prezentul regulament se solutioneaza conform legislatiei in vigoare.
* 3. In cazul aparitiilor litigiilor sau neintelegerilor in legatura cu executarea prevederilor prezentului Regulament, Utilizatorul si Administratia Site-ului convin sa le rezolve pe cale amiabila. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.
* 4. Prevederile prezentului Regulament intra in vigoare pentru Utilizator din momentul acceptarii si opereaza pe termen nedeterminat.
* 5. In cazul in care, una sau mai multe prevederi ale prezentului Regulament sunt declarate nule, nulitatea acestora nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi.


Prima Pagina   Termeni si conditii   ANPC   Intrebari Frecvente   Contact
(c) 2015 Testul de slabit